מחלקת חוטים ואביזרי תפירה

כל מה שתופרת צריכה לצידה: מחטים, ,מספריים, גירים, סיכות, אביזרי חגורות, אביזרים לתיקים, קרסים, ניירות העתקה, סרגלים, מחטים למכונה, חוטים לתפירה של D.M.C , חוטים לאוברלוק, פליזלין, מילוי אקרילן, מילוי אקרילן שטוח, חוברות בורדה וחוברות נוספות לתפירה.

מגוון ענק של חוטי תפירה ואביזרים