גיליון בורדה לתפירה של חודש יוני – כל הגזרות לתפירת בגדי ים

הגיע בורדה לתפירה של חודש יוני וגזרות לתפירת בגדי ים…
בואו לבקר בקרן ולבחור את הבדים, החוטים האפליקציות וכל שאר אביזרי התפירה אצלנו