בנוסף למלאי הסרטים והגומי הענק בחנות, נכנסו כוכבים חדשים!

כל האביזרים הסרטים הקישוטים הפרנזים והגומי שאפשר לבקש, הכל במקום אחד לתפירה עיצוב וקישוט מושלם!!!